Men hvad betyder CEST?

CEST er en af de mange tidszoner, som benyttes verden over. Men hvad betyder CEST? CEST er en forkortelse for Centraleuropæisk sommertid og er den tidszone, som bruges i en række europæiske lande – inklusive Danmark – i en periode, der siden 1980 har varet fra den sidste søndag i marts til den sidste søndag i oktober. I 2020 er datoerne eksempelvis 29. marts til 25. oktober, hvor danskerne natten mellem lørdag og søndag skal stille urene henholdsvis en time frem og tilbage.

CEST er lig med sommertid

I den øvrige del af året bruger Danmark og de øvrige europæiske lande zonetiden CET, der står for Centraleuropæisk tid. Denne tid kaldes også normaltid eller i visse tilfælde vintertid. Verden over benytter cirka 70 lande sig af sommertid og vintertid. Heriblandt alle EU’s lande som f.eks. Danmark, Tyskland og Sverige. Der er forskel på de enkelte lande, hvornår sommertiden træder i kraft, men årsagen er den samme: Det handler om at udnytte dagslyset bedre i de vågne timer. Når vi i foråret stiller uret en time frem, betyder det mere lys om eftermiddagen, mens det til gengæld er mørkere om morgenen, når de fleste står op. Danmark har siden 1894 været tilsluttet det internationale zonetidssystem, og i 1916 indførte Danmark også sommertid efter at Tyskland og Østrig havde indført tiden som følge af knappe energiressourcer på grund af krigen. Skiftet mellem normal og sommertid har været afskaffet flere gange, men blev genindført i 1980 og har altså dermed i snart 40 år været en del af danskernes liv.

billede Stopur-online Det er svært at forestille sig en hverdag, hvor tiden ikke har nogen betydning. Overalt i vores samfund kan man se mennesker, der er på vej fra det ene sted til det andet, og de fleste mennesker har en dagligdag, der er styret af, at man skal være på bestemte steder på bestemte tidspunkter. Tiden fylder en stor del af vores bevidst, og det er højst sandsynligt de færreste, der kan undvære et ur nu til dags, men tiden har ikke altid haft den samme betydning, som den har nu.

Et samfund styret af tid

Der var engang, hvor tiden ikke spillede den samme rolle, som den gør nu. Mennesket har ikke altid været styret af tiden på samme måde, som vi er i dag. I Danmark er vi vant til, at tiden dikterer vores dagligdagen. Faktisk er store dele vores samfund styret af tiden, og vi planlægger stort set alting ud fra en bevidsthed om tid og sted. De færreste kan forestille sig et samfund, hvor tiden ikke har nogen betydning. I Danmark er vi vant til, at tiden spiller en stor rolle i vores dagligdag, fordi at tid oftest er afgørende for, at dagligdagen kan hænge sammen. Tiden spiller en rolle i vores arbejdsliv og i vores fritid. Det er svært at forestille sig, at vores samfund kunne hænge sammen, når store dele samfundet består pga. en fælles forståelse af tid.

Tag det roligt

Selvom vi i Danmark har svært ved at forestille os, at tiden ikke skulle have den store betydning, så findes der stadigvæk masser af samfund rundt omkring i verden, der ikke på samme måde lader sig styre af tid og sted. Tager man eksempelvis til Afrika, så vil man opdage en hel anden forståelse af tid. I Danmark er vi vant til at have travlt, og vi er vant til at skynde os fra det ene til det andet, så vi kan nå alt det, vi skal nå i løbet af en dag. Vi er vant til, at tid er penge, og det er netop derfor, at tiden har fået så overskyggende en betydning i vores samfund. I Afrika er tid ikke lig med penge, og selvom de langt fra har masser af penge, så har de derimod masser af tid. I Tanzania har man eksempelvis en “Pole Pole”-mentalitet, der oversat betyder “stille og roligt”. Her finder man et samfund, der ikke lader sig styre af tid, og som ikke på samme måde er præget af stress og jag som det danske samfund. I Danmark kunne vi godt lære noget af den tanzaniske “pole pole”-mentalitet. Selvom tid i mange aspekter af vores samfund er lig penge, så kan det faktisk lade sig gøre at tjene penge, selvom man tager det roligt. Investering er et af de bedste eksempler på at god tid kan føre til flere penge. På investeringsmarkedet kan man sagtens tjene penge på hurtige beslutninger såsom CFD-handel, men det kan oftest også betale sig at tage det stille og roligt, man kan eksempelvis tjene masser af penge på langsigtede investeringer.

Skyen, både til regn og alt vores IT

Sponsoreret indlæg Alle som i dag har en computer og en af de nyeste smartphones med flere features end de første computere, vi gamle havde derhjemme, kender til skyen, der hvor billeder og alt det, som vi henter af dokumenter med mere, bliver gemt. (more…)