Hvad er klokken i USA?

Klokken i USA vil altid være afhængig af det sted i USA, som der er tale om. Det skyldes, at USA med sit store areal har seks tidszoner, som gør, at klokken aldrig vil være det samme i hele landet, da en tidszone er et geografisk område, som deler det samme klokkeslæt.

  Ønsker man at vide klokkeslættet for et bestemt sted eller et bestemt antal stater i USA, kan man tage udgangspunkt i klokken i Danmark og nemt regne sig frem til klokkeslættet i staterne i USA.

 

Tidszoner i USA

Den nemmeste måde at komme hurtigt frem til hvad klokken er i de forskellige stater i USA, er ved at vide, hvordan man skal bruge dansk tid til at regne sig frem til det korrekte klokkeslæt. Området mellem Canada og Mexico, eller det kontinentale USA, er inddelt i fire tidszoner fra øst- til vestkyst:

 
 • Pacific Time Zone
 • Mountain Time Zone
 • Central Time Zone
 • Eastern Time Zone
  På et USA kort inddelt med de forskellige tidszoner er det nemt at se, hvordan landet er opdelt. Alle delstater med undtagelse af Hawaii og Alaska er omfattet af de tidszoner, som er oplistet senere.   Nogle delstater er delt mellem to forskellige tidszoner grundet deres geografiske placering. Faktisk er der skilte nogle af de steder, hvor man bevæger sig fra én tidszone til en anden, som kan gøre det nemmere at holde styr på den USA tid, der gælder det sted, man opholder sig, da tidszonen vil stå på skiltet.

  I Pacific Time Zone er der -9 timers tidsforskel ift. Danmark – er klokken 11 i Danmark, vil den altså være 2 am i denne tidszone. Undrer du dig over, ”hvad er klokken i Californien?” eller ”hvad er klokken i Los Angeles?” skal du altså altid fratrække 9 timer fra klokken i Danmarks tidszone, og du vil kende til US time i Pacific Time Zone og derfor også den lokale tid i Californien og Los Angeles.

 

Stater i Pacific Time Zone

 
 • Californien
 • Idaho
 • Nevada
 • Oregon
 • Washington
  I Mountain Time Zone er der -8 timers tidsforskel ift. Danmark – er klokken 11 i Danmark, vil kl i USA altså være 3 am i denne tidszone.

 

Stater i Mountain Time Zone

 
 • Arizona
 • Colorado
 • Idaho
 • Kansas
 • Montana
 • Nebraska
 • Nevada
 • New Mexico
 • North Dakota
 • Oklahoma
 • Oregon
 • South Dakota
 • Texas
 • Utah
 • Wyoming
  I Central Time Zone er der -7 timers tidsforskel ift. Danmark – er klokken 11 i Danmark, vil den derfor være 4 am i denne tidszone. Texas, som er blandt de største stater i USA, er f.eks. omfattet af denne tidszone.

Stater i Central Time Zone

 
 • Alabama
 • Arkansas
 • Florida
 • Illinois
 • Indiana
 • Iowa
 • Kansas
 • Kentucky
 • Louisiana
 • Michigan
 • Minnesota
 • Mississippi
 • Missouri
 • Nebraska
 • North Dakota
 • Oklahoma
 • South Dakota
 • Tennessee
 • Texas
 • Wisconsin
  I Eastern Time Zone er der -6 timers tidsforskel ift. Danmark – er klokken 11 i Danmark, vil den være 5 am i denne tidszone. Blandt de fire tidszoner i det kontinentale USA, omfatter Eastern Time Zone cirka halvdelen af den amerikanske befolkning. Det er især tydeligt, da de fleste nyhedsmedier anvender ”Eastern time” som den officielle tid for hele landet, når de rapporterer tidspunkter for, hvornår noget er sket eller skal ske.

 

Stater i Eastern Time Zone

 
 • Connecticut
 • Delaware
 • Florida
 • Georgia
 • Indiana
 • Kentucky
 • Maine
 • Maryland
 • Massachusetts
 • Michigan
 • New Hampshire
 • New Jersey
 • New York
 • North Carolina
 • Ohio
 • Pennsylvania
 • Rhode Island
 • South Carolina
 • Tennessee
 • Vermont
 • Virginia
 • West Virginia
  USA’s hovedstad Washington D.C. er desuden en af de mange byer, som er placeret i Eastern Time Zone.

 

Tidszoner uden for det kontinentale USA

Der er desuden to stater udenfor det kontinentale USA, som har sine egne tidszoner.

 
 • Alaska Time Zone
 • Hawaii Time Zone
  De to USA stater Alaska og Hawaii har hver deres tidszone og en anden tidsforskel ift. Danmark end delstaterne i det kontinentale USA.   Ønsker du at kende til klokkeslættet i Alaska ift. dansk tidszone skal du fratrække 10 timer, da tidsforskellen mellem Danmark og Alaska er -10 timer. Har du i stedet brug for at kende til klokkeslættet på Hawaii, er der her en tidsforskel på -11 timer.

 

Sommertid

Når man snakker om tidszoner og tidsforskel, er det også vigtigt at være opmærksom på sommertid i både USA og Europa. I USA kalder man sommertid for Daylight Saving Time, og der er forskel på, hvornår sommertiden starter og slutter i USA sammenlignet med Europa.

 

Sommertid Danmark og Europa

I Europa starter sommertiden natten til den sidste søndag i marts, hvor urene og klokken i Europa stilles en time frem – derfor gør man det samme på samme tid i Danmark. Sommertiden afsluttes den sidste søndag i oktober, hvor urene stilles en time tilbage.

 

Sommertid USA

Sommertiden i USA starter senere, end den gør i Europa. Natten til den anden søndag i marts stilles urene nemlig en time frem i hele USA time zone. Når sommertid afsluttes, er der også forskel mellem USA og Europa, da man først stiller urene tilbage natten til den første søndag i november.

Tidszone Danmark

Ønsker man at finde et hurtigt svar på klokkeslættet et bestemt sted i USA, skal man først kende svaret på ”hvad er klokken i Danmark?”. Når man kender til tiden i Danmark, og man vil finde ud af, ”hvad er klokken i New York?”, skal man blot trække seks timer fra dansktid, da New York ligger på USA østkysten og derfor i Eastern Time Zone.

  Så snart man har styr på tidszoner USA, er det ikke nødvendigt med en tidszoner beregner, da det blot kræver et simpelt lille regnestykke at finde ud af den aktuelle New York tid. Det eneste man skal bruge, er klokken i Danmark nu, som nemt kan oplyses ved at bruge et timeur.

  Man kan forbedre sin forståelse for USA’s tidszoner og tid i USA ved at besvare f.eks. ”hvad er klokken i Chicago?”, ”hvad er klokken i Kansas?”, ”hvad er klokken i Florida?” eller ”hvad er klokken i Boston?”.

  Men hvad hedder vores tidszone i Danmark? Danmark samt størstedelen af resten af Europa ligger i den mellem- eller centraleuropæiske tidszone. Så kategorien ”tidszoner Danmark” er altså en smule snæver, da Danmark kun er omfattet af én tidszone, og Danmark tid derfor altid kun vil være ét klokkeslæt.