Men hvad betyder CEST?

CEST er en af de mange tidszoner, som benyttes verden over. Men hvad betyder CEST? CEST er en forkortelse for Centraleuropæisk sommertid og er den tidszone, som bruges i en række europæiske lande – inklusive Danmark – i en periode, der siden 1980 har varet fra den sidste søndag i marts til den sidste søndag i oktober. I 2020 er datoerne eksempelvis 29. marts til 25. oktober, hvor danskerne natten mellem lørdag og søndag skal stille urene henholdsvis en time frem og tilbage.

CEST er lig med sommertid

I den øvrige del af året bruger Danmark og de øvrige europæiske lande zonetiden CET, der står for Centraleuropæisk tid. Denne tid kaldes også normaltid eller i visse tilfælde vintertid. Verden over benytter cirka 70 lande sig af sommertid og vintertid. Heriblandt alle EU’s lande som f.eks. Danmark, Tyskland og Sverige. Der er forskel på de enkelte lande, hvornår sommertiden træder i kraft, men årsagen er den samme: Det handler om at udnytte dagslyset bedre i de vågne timer. Når vi i foråret stiller uret en time frem, betyder det mere lys om eftermiddagen, mens det til gengæld er mørkere om morgenen, når de fleste står op. Danmark har siden 1894 været tilsluttet det internationale zonetidssystem, og i 1916 indførte Danmark også sommertid efter at Tyskland og Østrig havde indført tiden som følge af knappe energiressourcer på grund af krigen. Skiftet mellem normal og sommertid har været afskaffet flere gange, men blev genindført i 1980 og har altså dermed i snart 40 år været en del af danskernes liv.